COSTA DI LUSSO

Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικός

 1. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός Ελληνικού Λιμένα αρ. 38), δεν απαιτείται άδεια ταχύπλοου για την ενοικίαση σκάφους από υαλοβάμβακα με κινητήρα 30 ίππων.
 2. Τα τέλη ενοικίασης καταβάλλονται πλήρως πριν από την παράδοση του σκάφους στον ενοικιαστή.
 3. Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής του σκάφους, δεν δίνεται επιστροφή χρημάτων. Ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να επαναπροσλάβει το σκάφος για το υπόλοιπο της περιόδου ενοικίασης.
 4. Εντός της πρώτης μισής ώρας καθυστέρησης μετά τον συμφωνημένο χρόνο επιστροφής του σκάφους, ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό των 50 ευρώ ως αποζημίωση για την καθυστέρηση. Επιπλέον, εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το σκάφος σε μέρος διαφορετικό από το συμφωνημένο, θα πληρώσει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη μεταφορά του σκάφους, καθώς και τυχόν χαμένο εισόδημα για όσο διάστημα απαιτείται για την επιστροφή του σκάφους.
 5. Το σκάφος παραδίδεται στον ενοικιαστή με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμων. Το κόστος των καυσίμων δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης. Στο τέλος της περιόδου ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα αποζημιώσει τον πάροχο υπηρεσιών σε μετρητά για το καύσιμο που καταναλώθηκε.
 6. Εάν το σκάφος για το οποίο έγινε η κράτηση καταστεί ακατάλληλο για ενοικίαση ή δεν είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ζημιά ή κλοπή), ο πάροχος υπηρεσιών αναλαμβάνει να παραδώσει άλλο σκάφος με παρόμοια χαρακτηριστικά για να αντικαταστήσει το πρώτο στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή (όχι πιο ψηλά). Εάν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του σκάφους, ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει στον ενοικιαστή μια εναλλακτική ημερομηνία και ώρα για την ενοικίαση. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας κράτησης, τότε το ποσό που καταβλήθηκε προκαταβολικά θα επιστραφεί στον ενοικιαστή.
 7. Όπως ορίζει ο νόμος, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με σωστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης: ατομικά σωσίβια, κυκλικό σωσίβιο, πλωτή συσκευή, πυροσβεστήρας, κιτ πρώτων βοηθειών κ.λπ., καθώς και φυλλάδιο με βασικούς κανόνες ασφαλούς πλεύσης. με ναυτικό χάρτη της περιοχής.

Πολιτική κρατήσεων και ακύρωσης

 1. Η κράτηση σκάφους για οποιαδήποτε διάρκεια ενοικίασης πραγματοποιείται μόνο εάν ο πελάτης έχει πληρώσει τουλάχιστον το 30% του προβλεπόμενου ποσού, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους καυσίμων. Η online κράτηση είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας μας.
 2. Ηλεκτρονική κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας: ο πελάτης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο email του ως επιβεβαίωση της κράτησης. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η παροχή των προτιμώμενων υπηρεσιών (π.χ. λόγω καιρού, ταυτόχρονης κράτησης επιτόπου κ.λπ.), θα ακολουθήσει ηλεκτρονική ακύρωση της κράτησης εντός 48 ωρών. Ο λόγος ακύρωσης θα ειδοποιηθεί στον πελάτη και θα προταθεί εναλλακτική ημερομηνία και ώρα.
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό που καταβλήθηκε, μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης, θα επιστραφεί στον πελάτη μόνο εάν η ακύρωση γίνει σε χρόνο περισσότερο από 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία για την ενοικίαση.
 4. Η προκαταβολή ή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται για κρατήσεις που επιβεβαιώνονται σε χρόνο μικρότερο από 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία για την ενοικίαση. Η περιοχή κρουαζιέρας καθορίζεται σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες την ημερομηνία και την ώρα της πραγματικής ενοικίασης.
 5. Για κρατήσεις που επιβεβαιώνονται σε χρόνο 3 ή λιγότερο πριν από την περίοδο ενοικίασης, εάν ο καιρός έχει επιδεινωθεί απροσδόκητα (π.χ. ισχυροί άνεμοι), ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει στον πελάτη ένα εναλλακτικό δρομολόγιο. Εάν δεν υπάρχει εναλλακτικό δρομολόγιο, προσφέρεται στον πελάτη μια εναλλακτική ημερομηνία και ώρα για την ενοικίαση. Εάν δεν είναι δυνατή η μετατόπιση της κράτησης (π.χ. λόγω αναχώρησης του πελάτη), τότε το ποσό που έχει καταβληθεί προκαταβολικά θα επιστραφεί στον πελάτη.
 6.  Όταν ο πελάτης έχει πληρώσει οποιοδήποτε ποσό προκαταβολής για την κράτηση σκάφους και δεν εμφανιστούν σε 1 (μία) ώρα από την ώρα που συμφωνήθηκε για την παράδοση του σκάφους, ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να νοικιάσει το σκάφος σε άλλο πελάτη. Η κράτηση δεν μεταφέρεται σε μελλοντική ώρα και οποιοδήποτε ποσό έχει προκαταβληθεί δεν θα επιστραφεί.

Ικανότητες / προσόντα χειριστή

 1. Οποιοσδήποτε θεωρείται ότι είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών δεν θα επιτρέπεται να πάρει το σκάφος. Οποιαδήποτε προκαταβολή δεν θα επιστραφεί.
 2. Μια σύντομη επεξήγηση των βασικών κανόνων ασφαλείας και του εξοπλισμού διάσωσης, καθώς και μια επίδειξη της λειτουργίας του σκάφους θα δοθεί στο πρόσωπο που ορίζεται ως χειριστής του σκάφους. Ο χειριστής θα εξοικειωθεί με τα κύρια χαρακτηριστικά πλοήγησης, ελλιμενισμού ή πρόσδεσης του σκάφους. Θα υπάρξει επίσης μια σύντομη επεξήγηση των βασικών κανόνων ασφαλείας και του εξοπλισμού διάσωσης.
 3. Ο χειριστής θα πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί το σκάφος με ασφάλεια ταξιδεύοντας το σκάφος στη θάλασσα. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποδειχθεί ανεπαρκής ως χειριστής του σκάφους, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αρνηθεί την παράδοση του σκάφους για την ασφάλεια του ίδιου του σκάφους και των επιβατών.
 4. Ο χρόνος που απαιτείται για τη δοκιμή των δεξιοτήτων του ενοικιαστή και την εξοικείωση με το σκάφος αποτελεί μέρος της περιόδου ενοικίασης.
 5. Το άτομο που ορίζεται ως χειριστής του σκάφους συμφωνεί να μην επιτρέψει σε κανέναν από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης να πλοηγηθεί στο σκάφος. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάζονται στο σκάφος με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά, επί του σκάφους ή στη θάλασσα, που θα έθετε σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή τους άλλους.
 6. Ο χειριστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό του σκάφους και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία στη θάλασσα, τις καταδύσεις και το ψάρεμα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού, ο χειριστής θα φέρει όλη την ευθύνη και θα λογοδοτήσει στις αρμόδιες αρχές.
 7. Ο ενοικιαστής πρέπει να παραδώσει το σκάφος πριν από τη δύση του ηλίου. Η νυχτερινή κρουαζιέρα απαγορεύεται αυστηρά.

Ασφάλιση και ευθύνη

 1. Το σκάφος είναι ασφαλισμένο έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ρύπανση που προκύπτει από σύγκρουση στη θάλασσα.
 2. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα αντικείμενα του πελάτη ή των ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο με την άδειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.
 3. Ο πελάτης δεσμεύεται να παραδώσει το σκάφος στο κράτος υποδοχής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο σκάφος από κακή χρήση ή αμέλεια θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Μεταφορές στη θάλασσα & κρουαζιέρες με σκάφος

 1. Ο πελάτης συμφωνεί να πληρώσει την τιμή που έχει καθοριστεί από την αρχή και συμφωνήθηκε μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του πελάτη. Ο πελάτης θα πληρώσει ολόκληρο το ποσό πριν από την απόπλου.
 2. Η μεταφορά με πλοίο και οι θαλάσσιες εκδρομές είναι ιδιωτικές. Ο πελάτης και τα άτομα που τους ενώνουν θα επιβιβαστούν στο σκάφος, αλλά ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών για κάθε σκάφος.
 3. Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή σε έντυπη μορφή είναι ενδεικτικές και αφορούν τη μέγιστη χωρητικότητα που αναγράφεται για κάθε σκάφος. Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τις τιμές ανάλογα με τις περιστάσεις. Περισσότερα άτομα ή/και αποσκευές, καθώς και τυχόν αλλαγές στο δρομολόγιο, ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος και συνεπώς την τιμή για τέτοιες υπηρεσίες.
 4. Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, γυναίκες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης ή άτομα με οποιαδήποτε άλλη πάθηση, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί με τη χρήση του σκάφους, θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβίβαση στο σκάφος. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε τέτοια άτομα για την ασφάλειά τους.
 5. Τα σκάφη είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων όπως ορίζει ο νόμος. Οι επιβάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του χειριστή με στόχο την ασφάλειά τους και να αποφεύγουν ενέργειες ή συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή άλλους. Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση κατά την κρουαζιέρα.

Χρήση ψηφιακού υλικού

 1. Ο πάροχος υπηρεσιών (ενοικιάσεις σκαφών, εκδρομές με σκάφος, θαλάσσια σπορ) μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες / βίντεο που τραβήχτηκαν κατά τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών κατόπιν συναίνεσης των προσώπων που εμφανίζονται στην εικόνα / βίντεο, μόνο για σκοπούς προώθησης (σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους, φυλλάδια… ). Οποιαδήποτε επιθυμία πελάτη να μην χρησιμοποιήσει τέτοιο υλικό θα γίνει πλήρως σεβαστή από τον πάροχο υπηρεσιών.