Ο Φάρος του Ακρωτηρίου

Στην συνέχεια ένα ιστορικό σημείο θα εμφανιστεί “μπροστά” σας και δεν είναι άλλο, από τον φάρο του ακρωτηρίου. Ιστορικό, καθώς έχει κατασκευαστεί το 1892 από την Γαλλική Εταιρία Φαρών με αποτέλεσμα να αποτελεί τον πιο παλιό φάρο της Ελλάδας. Το τοπίο όμως δεν σταματά μόνο στην “ιστορία” καθώς κάτω από τον φάρο θα αντικρίσετε ένα επιβλητικό τοπίο το οποίο αποτελείται από θαλάσσιες σπηλιές και μεγάλα βραχώδη μέτωπα.